Skontaktuj się z nami:

 

info@alejamaturalna.pl

 

725 081 921

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleja Maturalna Rafał Kłobukowski, ul. Wilanowska 12 m.16, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
Dane Klientów (uczniów) wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia zajęć (adres, aby można było dojechać na miejsce, nr telefonu do kontaktu w celu np. umówienia zajęć, przełożenia itp).
Mają Państwo możliwość edycji danych, wglądu oraz żądania ich usunięcia. Nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych, nie udostępniamy innym podmiotom.
Aleja Maturalna może udostępnić dane Uczniów jedynie własnym Korepetytorom (Korepetytorom zatrudnionym lub tym, z którymi współpracuje) w celu przeprowadzenia umówionych zajęć.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi (przeprowadzenia lekcji).
Kontakt do administratora danych: 725 081 921
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Państwa dane osobowe przechowywane będą maksymalnie rok od czasu zakończenia współpracy z nami.

Menu Strony