WOLNE MIEJSCA!

Kurs z fizyki w Alei Maturalnej przeznaczony jest dla gimnazjalistów, licealistów oraz studentów. Matura z fizyki i astronomii nie jest obowiązkowa, ale otwiera ona drogę na studia techniczne (głównie politechniki). Uczymy tego przedmiotu od 2005 r. (początek „Nowych Matur”) i w ciągu tego okresu średnie wyniki naszych Uczniów przedstawiają się następująco:

Matura podstawowa (248 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 75%

Matura rozszerzona (112 Uczniów zapisanych nie później niż w październiku): 74%

Egzamin gimnazjalny (160 Uczniów. Przed rokiem 2012 egzamin z części matematyczno-przyrodniczej): 84%

Nie było ani jednego Ucznia, który by nie zaliczył któregokolwiek egzaminu!

Poniżej przedstawiamy wymagania dla Maturzystów w bieżącym roku szkolnym (można zdawać już tylko na jednym, rozszerzonym w praktyce, poziomie):

Menu Strony